Mediace a škola

          "Nejtěžší je ustoupit z role soudce, protože ve škole jsme zvyklí neustále něco řešit a rozhodovat." 

(školní mediátoři - učitelé a ředitelé)

 

Škola je místem, kde se protíná mnoho životních příběhů. Každý den se v ní potkávají především učitelé a děti, ale do společného prostoru přímo i nepřímo vstupují další postavy - rodiče, vrstevníci, sourozenci nebo třeba i sousedé. Na malém prostoru tak do sebe narážejí odlišné názory, přístupy, hodnoty nebo aspirace. Každý chce pro sebe nebo své dítě to nejlepší a pro každého je nejlepší něco jiného. To samozřejmě přináší i  konflikty. Ty mohou být zjevné či skryté, individuální nebo skupinové, ale vždy mají vliv na školní atmosféru, ovlivňují podmínky učení, zdraví i mezilidské vztahy.

Říká se, že konflikt je koření života – to platí ovšem za předpokladu, že se lidé nakonec domluví. K tomu, aby se domluvili, může posloužit právě mediace. Mediace je jednou z osvědčených metod řešení konfliktů. Uplatnění nachází při soudních sporech, v rodinných, sousedských, pracovních či osobních vztazích. Její kouzlo spočívá v jasných pravidlech. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody.

 

Aktuality

Ukázka mediace od našich zkušených peer-mediátorů

04. Duben 2020

Jak jsme vás již informovali, začali jsme se vzděláváním budoucích školně - mediačních lektorů. Školení probíhají teoreticky i prakticky, pomocí her i diskuzí, s důrazem na jádro programu i na širší souvislosti. A protože věříme, že nejlepší je dostat informace a zkušenosti z první ruky, pozvali jsme několik našich peer-mediátorů a školních mediátorů přímo na školení. 

Příspěvek Evy Růtové o Mediace ve škole

03. Březen 2020

Manažerka a metodička programu Mediace ve škole, Eva Růtová, je mezi publikujícími ve  sborníku příspěvků z mezinárodní konference Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů, která proběhla v květnu 2018.

Celý sborník naleznete zde, Evin příspěvek s názvem Mediace a peer-mediace jako způsob řešení konfliktů ve škole pak na stránce 125 - 132.

Vzděláváme budoucí lektory školní mediace

02. Únor 2020

V následujících čtyřech letech chceme program Mediace ve škole nabídnout dalším čtyřiceti školám v České republice. Proto, abychom náš cíl splnili, potřebujeme náš tým rozšířit o kvalitní lektory a průvodce, kteří rozumí nejen mediaci, a školnímu prostředí, ale hlavně specifikům školní mediace a našeho programu, sdílí společnou vizi a mají nadšení předávat své zkušenosti dětem i dospělým.

Z Úřadu vlády pod Ministerstvo pro místní rozvoj a další novinky

01. Leden 2020

Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, pod kterou spadá i program Mediace ve škole, se od ledna 2020 přesunul z Úřadu vlády ČR pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Zároveň díky podpoře EHP/Norských fondů startujeme čtyřletý projekt, v rámci kterého chceme vybudovat infrastrukturu pro šíření programu Mediace ve škole do dalších 40 škol.