Mediace a škola

          "Nejtěžší je ustoupit z role soudce, protože ve škole jsme zvyklí neustále něco řešit a rozhodovat." 

(školní mediátoři - učitelé a ředitelé)

 

Škola je místem, kde se protíná mnoho životních příběhů. Každý den se v ní potkávají především učitelé a děti, ale do společného prostoru přímo i nepřímo vstupují další postavy - rodiče, vrstevníci, sourozenci nebo třeba i sousedé. Na malém prostoru tak do sebe narážejí odlišné názory, přístupy, hodnoty nebo aspirace. Každý chce pro sebe nebo své dítě to nejlepší a pro každého je nejlepší něco jiného. To samozřejmě přináší i  konflikty. Ty mohou být zjevné či skryté, individuální nebo skupinové, ale vždy mají vliv na školní atmosféru, ovlivňují podmínky učení, zdraví i mezilidské vztahy.

Říká se, že konflikt je koření života – to platí ovšem za předpokladu, že se lidé nakonec domluví. K tomu, aby se domluvili, může posloužit právě mediace. Mediace je jednou z osvědčených metod řešení konfliktů. Uplatnění nachází při soudních sporech, v rodinných, sousedských, pracovních či osobních vztazích. Její kouzlo spočívá v jasných pravidlech. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody.

 

Aktuality

Peer mediační tým z Varnsdorfu očima studentky

09. Září 2020

Gymnázium ve Varnsdorfu je jednou ze škol, na kterých se pilotoval program Mediace ve škole. A díky skvělé a kontinuální práci členů mediačního týmu má dnes mediace na gymnáziu svoje nepostradatelné místo

Zajímá vás, jak svoji roli varnsdorfští průvodci konfliktem vidí? Přečtete si představení peer mediačního týmu, které sepsala studentka a mediátorka Karolína Křížová

Ukázka mediace od našich zkušených peer-mediátorů

04. Duben 2020

Jak jsme vás již informovali, začali jsme se vzděláváním budoucích školně - mediačních lektorů. Školení probíhají teoreticky i prakticky, pomocí her i diskuzí, s důrazem na jádro programu i na širší souvislosti. A protože věříme, že nejlepší je dostat informace a zkušenosti z první ruky, pozvali jsme několik našich peer-mediátorů a školních mediátorů přímo na školení. 

Příspěvek Evy Růtové o Mediace ve škole

03. Březen 2020

Manažerka a metodička programu Mediace ve škole, Eva Růtová, je mezi publikujícími ve  sborníku příspěvků z mezinárodní konference Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů, která proběhla v květnu 2018.

Celý sborník naleznete zde, Evin příspěvek s názvem Mediace a peer-mediace jako způsob řešení konfliktů ve škole pak na stránce 125 - 132.

Vzděláváme budoucí lektory školní mediace

02. Únor 2020

V následujících čtyřech letech chceme program Mediace ve škole nabídnout dalším čtyřiceti školám v České republice. Proto, abychom náš cíl splnili, potřebujeme náš tým rozšířit o kvalitní lektory a průvodce, kteří rozumí nejen mediaci, a školnímu prostředí, ale hlavně specifikům školní mediace a našeho programu, sdílí společnou vizi a mají nadšení předávat své zkušenosti dětem i dospělým.